Tips 2

Detta spel kan genomföras som en spårning i kårens närmiljö. Varje scout
utför banan indivduellt och samtal med de övriga är tillåtet endast i
nödsituationer. Varje patrullmedlem får ett papper med bilder där han
sedan fyller i textdelen och de egna tankarna.