Tips 2

Gå före olycksövningen igenom i vilken ordning man ska göra vad på en olycksplats. Gör det genom att diskutera eller ännu hellre genom någon aktiv metod, till exempel genom att göra en plansch om den rätta ordningsföljden. Öva sedan det hela i praktiken på den olycksplats som lotsen eller en gästande sakkunnig förberett och där det finns flera patienter i en bil.