Tips 2

Ni kan tävla om vem som lyckas ersätta den största delen av vad de rör sig med bil (till exempel med föräldrarna) med kollektiva transporter eller till exempel cykling.