Tips 2

Istället för att använda lappar på väggen kan man, genom att ge varje
person en egen färg, också leka leken på ett Twister-bräde. Dessutom kan
övningen även utföras ur informationssynvinkel vem borde jag informera om tävlingen? Eller om Jag sen heller inte kan delta?