Tips 2

Diskussion med ljud: Lägg er på rygg på golvet eller marken i en stjärnformation så att deltagarnas huvuden är i mitten nära varandra. Börja diskutera med olika ljud. Ni kan gräla, snarvla eller skrika. Det viktiga är diskussionen och att riktiga ord inte används.