Tips 2

Indiskt suddgummimeddelande
Deltagarna sitter i rader. Man placerar ett gummi i ena änden av
raden. De som leker tar gummit i sin hand, lyfter det ovanför sitt
huvud och _x007f_yttar där gummit till den andra handen och sätter sedan
ner det på golvet mellan sig själv och personen bredvid. Nästa person
upprepar samma sak. Den rad som är snabbast vinner.