Tips 2

Savolaxisk boboll: Två lag ställer sig i kö mitt emot varandra. Första
personen i den ena kön har en boll (större än en boboll, till exempel
en fotboll) och han passar den som en boboll. Personen mitt emot
slår till bollen med handen och börjar springa runt sin egen kö.
Passaren hämtar bollen och återvänder sist i kön och rullar bollen
mellan benen på personerna i kön till personen som stör först i kön.
Då bollen är i händerna på den första personen ropar han ”Hep!” och
springandet slutar. Det andra laget får poäng enligt hur många gånger
den som springer hunnit springa runt sitt lag.