Tips 2

Tjuv och polis
De som leker bildar två lag. Det ena laget är poliser och har
 cklampor, de andra är tjuvar som i mörkret försöker nå det
överenskomna gömstället. Poliserna gömmer sig först och väntar på
att tjuvarna ropar: ”Det här är ett rån!” Poliserna börjar leta efter
tjuvarna. Om polisen trä.ar tjuven med  cklampans ljus och ropar
dennes namn rätt, måste tjuven stanna just på den platsen. En annan
tjuv kan rädda den stillastående tjuven genom att krypa mellan benen
på tjuven. Leken slutar då man har fått fast alla tjuvar eller de har
lyckats ta sig till det överenskomna gömstället.