Tips 2

Flytväststafett: Flocken delas upp i två lag, båda lagen får varsin
_x007f_flytväst. Den första personen i laget klär på sig fl_x007f_ytvästen korrekt.
Då personen är klar, klär han av sig igen och ger _x007f_flytvästen till nästa
person. Man kan lägga till även andra uppgifter till stafetten. En
klär på sig västen och utför någon uppgift, han gör till exempel en
sjömansknop eller springer en viss sträcka. Det lag som först är klart
vinner stafetten.