Tips 2

Gemensam utfärd: Ordna en egen utfärd för vargungarna
som ska upp_x007f_yttas och bjud in deras blivande kaptener.
Akelorna kan planera utfärden och programmet samt
 nnas med som hjälpledare. Kaptenerna leder utfärden.