Tips 2

Samma sak går att utföra med färre deltagare (om laget inte delats in i patruller), kaptenen berättar kort betydelsen av varje märke som hör till scoutskjortan, om halsdukar, spännen och dylikt och därefter får varje äventyrsscout turvis sätta fast märkena på skjortan.