Tips 2

Spänn ett långt snöre mellan två träd på ca en meters höjd. Varje scout gör upp en eld på sin plats under snöret. Vem lyckas först få sin eld att bränna av snöret? Då man gör upp eld ska den alltid ha något syfte, t.ex. matlagning eller lägerbål.