Tips 2

Studera en karta och sök upp möjligtvis farliga platser. Rita en bild där de vanligaste platserna för svag is finns med.