Tips 2

Anvisa patrullerna att göra en teater om mobbningssituationer. Hitta på två lösningar till varje situation. Man kan också ge skådespelarna i uppgift att hitta på två olika slut till situationen. Det är bra om man använder sig av möjliga situationer ur äventyrsscouternas liv. Alla skådespel spelas upp och till slut diskuterar man tillsammans. Kaptenen kan fråga t.ex. vem som var mobbare och vem som blev mobbad i situationen. Var det rätt/fel att göra som man gjorde i situationen? I diskussionerna hittar man kanske inte alltid några slutliga svar. Det gör ingenting. Det viktiga är att man pratar om mobbning och att ämnet hålls fram vid behov.