Tips 2

Ett av scouternas mål för fostran är att styra in scouterna på sunda levnadsvanor. Fastän scouterna inte är någon sportklubb, är det bra att vara ute och röra på sig och att göra det en del av scoutprogrammet. Meningen är att man också satsar på fysisk kondition och lär ut bra levnadsvanor. I scouterna är syftet med motion mångsidigt – det är inte meningen att göra äventyrsscouterna till en grens idrottare utan att erbjuda njutningsfulla idrottsupplevelser i naturen.