Tips 2

Exempel på ansvarsuppgifter: Leda programnummer: sketch, tävling, sång, lek, rop. Lägerelden under lägerbålet: att hålla elden brinnande och se till säkerheten, släckningsvatten. Förbereda och tända lägerelden. Ved och tände, tändstickor Maten för lägerbålet (t.ex. korvgrillning): korv, senap, tallrikar, papper, grillstickor, sopsäckar..) Lägerbålsplatsen: en säker eldstad, scenen, läktare med eventuellt regnskydd. Lägerbålsledaren