Tips 2

Håll en frågesport i ämnet: dela upp gruppen i två grupper och ge båda grupperna i uppgift att göra upp frågor om ämnet. Till slut håller grupperna frågesport för medlemmarna i den andra gruppen.