Tips 2

Grunda en nödcentral. En av patrullerna fungerar som nödcentral och tar emot telefonsamtalen. De andra patrullerna hittar på en nödsituation, funderar på vad de ska berätta då de ringer och ber om hjälp till nödcentralen. Nödcentralen funderar på vad för slag av hjälp som skulle tänkas behövas: polis, ambulans, brandkår eller alla tre? Gå tillsammans genom anvisningar för hur man ringer ett nödsamtal och ring till slut ett korrekt samtal.