Tips 2

Äventyrsscouterna läser kartan. Tillsammans med en vuxen lägger man märke till förändringar i terrängen och följer med rutten på kartan. Äventyrarna prövar också på att ta kompasskurs. De går inte då längs med stigar, utan försöker hitta kontrollen fågelvägen med hjälp av kompasskurs.