Tips 3

Finns det förbättringsmån för sorteringen på kårlokalen, stugan eller lägerplatsen? Fundera tillsammans med spejarscoutpatrullen på punkter som kan förbättras och förverkliga förbättringarna tillsammans med äventyrsscouterna.