Tips 3

De personliga gränserna kan även åskådliggöras med hjälp av följande övning: Stäng ögonen. Någon annan person börjar gå mot dig. När denne kommer för nära ger du ett tecken, och han stannar upp. Olika personer har olika stora personliga utrymmen, och det är inget fel i det