Tips 3

Klosstävlingen: Två deltagare sätter sig på golvet och sätter fotsulorna
mot varandra. Deltagarna håller släta träklossar i händerna. Båda
deltagarna drar så hårt de kan, och den som får den andra att lätta
från marken vinner.