Tips 3

Gruffalon
I början av leken berättar man Gruffalons historia: ”Precis i skogen
här bredvid bor enligt ryktena någotslags väsen. Ingen vet säkert
om det är någon tokig gammal eremit eller rentav en snöman som
vandrat hit från Ryssland. Men där i mörkret rör den sig och letar
efter människoo.er. Man vet inte vad den gör åt de människor den
tar till fånga; kanske kokar han dem i en gryta eller kanske de bara
doppas i kärret. I vilket fall som helst, så är det bara några få som
lyckats _x007f_y från Gruffalons koja.” För att leka Gruffalon behövs ett
stort område, där det  finns många gömställen. Det bästa stället är
en tät skog och tidpunkten kväll eller natt. För leken behövs en
stor  ficklampa åt Gruffalon men även de andra deltagarna kan ha
en  ficklampa. En av deltagarna är Gruffalon, vars uppgift är att ta
till fånga de andra deltagarna. I mitten av lekområdet, vars gränser
man inte får korsa, ligger ett ställe, som kallas för Gruffalons koja.
Gruffalon ger deltagarna ett par minuters försprång och börjar sedan
leta. Deltagarna försöker komma in i Gruffalons koja så långt som
möjligt. Gruffalon får fast en deltagare genom att lysa på personen
med sin  ficklampa och ropa hans namn. Om det är fel namn, får
deltagarna fortsätta sin fl_x007f_ykt. Om personen identifieras blir han
fången i Gruffalons koja. Man kan rädda någon från kojan genom att
smyga dit och röra vid honom. Sedan måste man med hög röst ropa:
”Räddad!”.
Material: en  ficklampa åt varje vargunge och en större som Gruffalon
har