Tips 3

Det hör också till denna aktivitet att uppmuntra scouten att våga ta tag i olika situationer.