Tips 3

Lilla vän, gissa vem som knackar
De som leker sitter i en halvcirkel. En frivillig sätter sig i huk med
ryggen mot de andra och ögonen stängda. Lekledaren väljer ut en
person som får knacka. Den utvalda går fram till personen som sitter
i huk och knackar tre gånger på hans rygg med pek ngret samtidigt
som han säger: ”Lilla vän, gissa vem som knackar”. Personen som är
i huk försöker känna igen vem som knackar på basen av rösten. Den
som knackat sätter sig i mitten om han identi eras.