Tips 3

Berätta också om expeditioner. Informera om viktiga datum såsom löftesgivning eller kårens gemensamma händelser genast då du själv får reda på dem. Påminn om att man inte kan ge sig ut på utfärder utan de färdigheter man lärt sig på veckomötena och att specialmöten mister sitt värde om de hålls för ofta.