Tips 3

Istället för en tygskjorta kan man också använda en stor utprintad eller ritad skjorta som pappersmärken ska fästas på. Se även en virtuell scoutskjorta: scout.org.uk