Tips 3

Man måste alltid ha markägarens tillstånd när man ska elda. Det är totalt förbjudet att göra upp en eld vid varning för skogsbrand. Elden läggs på en skyddad plats, på gott avstånd från buskar och träd. En sandbotten vid vattenlinje är den bästa platsen. Eld lämnar permanenta märken i berg och klippor och dessutom kan berget vittra sönder. Man får inte heller elda på torv p.g.a. att den lätt börjar pyra. Innan man tänder elden lönar det sig att ha ved tillräckligt nära. Kom ihåg att man inte får samla in ved från skogen utan markägarens tillstånd. Man ska också ha vatten och sand för släckning bredvid elden hela tiden, även om en sjö finns i närheten. Gör inte upp en onödigt stor eld, risken för skogsbrand är större med en stor brasa än en liten och det går också åt mer ved vid större brasa. Gör inte upp en ny eldplats om det redan finns en sådan i närheten. Att tända en eld börjar med att bygga upp den och detta bör göras noggrant.  Eldens underlag röjs på ett tillräckligt stort område (ca 60 cm runtom). Eventuell torv och mossa tas bort i en fyrkant så att den kan läggas tillbaka och täcka eldstaden efteråt. Marken runt elden väts. På vintern gör man först upp en botten av trä för att inte elden ska slockna av snön.
. Bra ved är tall, gran och torr björk. Dåliga är asp, lind, ungtall och vide. Veden bör huggas tillräckligt smått. En huggen vedklabb brinner snabbare än en rund klabb. Färsk och våt ved börjar inte brinna så lätt men går att använda i en brasa som brinner bra.
. Bra tände får man av många olika material näver, tunna stickor, torra blad, ris, barr, hö, träflisor och granars torra grenar längst ner fattar lätt eld. En klabb på vilken man täljer flisor är ändå det bästa tändet.
. Själva brasan radas upp ovanpå tändet så att klabben med flisor kommer längst ner, sedan annat tände och till sist riset. De första små klabbarna läggs med först då elden brinner ordentligt.
. För att få en bra eld måste vedklabbarna stå tillräckligt tätt, men inte för tätt eftersom elden då kvävs. Kontrollera också att brasan är stabil och stadig.
. När man tänder en eld ska man hålla tändstickan vänd neråt och skyddad så att vinden blåser mot ryggen på den som tänder. Tändet som finns på den blåsiga sidan tänds först, så sprider sig elden lätt till resten av brasan. När elden har slocknat, eftersläcks brasan även noga med vatten. Brasans grund, glöd, området runtom och området under stenarna väts också. Mull får inte användas då man släcker en brasa eftersom den kan börja glöda och flamma upp till och med ännu nästa dag. Eldplatsen städas alltid så att den syns så lite som möjligt. Eldplatsen kan täckas med t.ex. torv som har tagits bort från eldplatsen före man börjar elda. Försäkra er om att elden verkligen slocknat helt så att den inte lämnar att glöda!