Tips 3

Mobbning är ett känsligt ämne, men det betyder inte att man inte borde behandla det. Varenda en av oss kan ha kommit i kontakt med mobbning. Mobbning kan bara svårt att känna igen. Scouternas språkbruk kan ibland låta förskräckligt. En scout bör dock inte ge pikar eller använda skällsord. Att berätta om olikheter och diskutera dem förebygger mobbning. Om mobbning ändå förekommer måste man genast ingripa och diskutera saken och hålla en strikt linje. Mobbning går inte över av sig själv, utan kan bli värre om ingen lägger sig i. Mobbning kan vara: – kränkande av den fysiska integriteten Slag, sparkar, knuffar, att knipa, strider, att slänga föremål på andra, att dra i håret – psykiskt våld Att håna, använda skällsord, att härma, att förlöjliga, att avslöja andras hemligheter, att frysa ut någon – påtryckande maktutövande Att hota, utpressning, att skrämma, att isolera någon, att tvinga någon göra något, att ge falska råd. – att orsaka olägenheter. Gömma andras saker, lämna någon ensam, att söndra eller slarva bort annans egendom, att frysa ut någon ur spel eller lekar. Att förebygga mobbning Under det första halvåret ska man satsa på att skapa en bra laganda i äventyrsscoutlaget. Förebyggande är den bästa medicinen mot mobbning, men i alla sällskap uppstår det mobbningssituationer någon gång och att sopa problemet under mattan är aldrig ett bra alternativ. När ni gör upp reglerna under välkommenskedet kommer säkert ämnet mobbning upp. Efter att ni behandlat ämnet t.ex. genom skådespel, kan man påminna äventyrsscouterna om reglerna som gäller mobbning som ni gjorde upp i början. Att lägga sig i mobbningen gäller i alla situationer inom scoutingen. Det är bra att vara väldigt strikt i början och se till att inget retande förekommer eller att någon lämnas utanför. Kaptenen ska föregå som exempel. att lägga märke till och påpeka. Det är aldrig för sent att lägga sig i situationer som redan uppstått. Du kan också ge verkliga exempel på saker som hänt inom scoutingen. Vid tapton kan man också prata om att fungera tillsammans att be om förlåtelse och ge förlåtelse, att respektera andra och tjäna andra. Hjälpfrågor: Hur uppfattas ”vårt lag”? Vem är då andra? Hur definierar vi oss själva, och vilka andra ryms med? Varför mobbas människor? Vad gör man när man fryser ut någon och vad kan ligga bakom utfrysandet? Du kan få tips från t.ex. www.vimobbarint.nu.