Tips 3

Bekanta er med äventyrsscoutens ideal. Vad betyder idealen och vad har de för mening? Rita eller gör en idealtavla av fotografier. Visa upp idealen som pantomim eller bekanta er med de gamla lagarna (se www.scoutwiki.org) och fundera om de skulle passa in i nutiden. Har något ändrats?