Tips 3

Gör först en ögla på det tjockare repet. Ta det tunnare repets ända och börja under öglan, för ändan upp genom öglan, för densamma ändan runt öglan och tillbaka under ”sig själv”, det vill säga där tunna repet började. De kortare ändorna på repen bör vara på samma sida av knopen. Knopen öppnas genom att den böjs och drar ut steken ur öglan. Märk att de korta ändorna på båda repen kommer att i den färdiga knopen vara på samma sida.