Tips 3

Även en yxa hör till scouternas grundarbetsredskap. Yxan bärs så att bettet skyddas och man håller i bettet. Yxan överräcks åt andra med bettet nedåt. Det finns yxor i olika storlekar: små utfärdsyxor som man kan ta med på vandringar och patrulltävlingar. Med klyvyxor klyvs även stora klabbar lätt. Med kortskaftade yxor är träffsäkerheten bättre och de passar bra för kortare personer eller personer utan erfarenhet att använda yxor. Yxor med långa skaft är effektivare, eftersom allteftersom skaftets längd ökar, så ökar även det svingande bettets effekt då rörelseenergin ökar. Då man klyver ved står man stadigt bredbent och försäkrar sig om att ingen står i ens närhet. Om den klabb som ska klyvas inte är jämt rund, så kom ihåg att barrträdsklabbar klyvs lättare från den bredare sidan och lövträdsklabbar från den smalare sidan. Det lönar sig att klyva alla träd när de är så färska som möjligt. Allra lättast är det att klyva ett under vintertid nyfällt träd. Ju torrare trädet är, desto svårare är det att klyva det, eftersom trädet krymper då det är torrt och blir med andra ord kompaktare. Då man fäller träd lönar det sig att göra hacket på snett enligt trädets fibrer.