Tips 3

För att få elden att tändas måste materialet vara möjligast torr. Papper är inte det bästa tändningsmaterialet, åtminstone inte utomhus, eftersom papper brinner vid låg temperatur och den luft som kommer med vinden bränner upp pappret på en kort stund. Papper fungerar dock i brist på bättre tändmaterial på vindskyddade ställen, till exempel i en spis. Då lönar det sig att ta en bunt med t.ex. tidningspapper och riva dem i bitar och linda bitarna till ett skatbosliknande knyte och pröva att tända på det. Trä brinner i hög temperatur och därför har det mera eldkraft. På grund av detta är av klabbar med täljda flisor (se bild) och torr björkvedsnäver bra tändningsmaterial. Det är viktigt att tändningsmaterialet är stort till ytan. Av denna orsak täljs så många flisor som möjligt på en klabb och näver rivs från en stor bit till många små. Pröva på att som tändningsmaterial använda granens lägre, torra grenar: samla grenarna till en knippe och samla dem i en hög på botten på eldstaden. Granens understa grenar är bäst skyddade under yviga grenar, så det är mest sannolikt att de skulle vara torra, oberoende av årstid. Riv inte näver eller bark från ett levande träd till tände för de är fuktiga och är därför inte bra som tände! Det finns olika tändmaterial till salu i olika butiker, så som tändebitar. Det lönar sig att pröva dem också. Speciellt på hösten och vintern kan det vara sådant väder att det inte finns något torrt tändmaterial. Det är bra att pröva på tände under utflykter, men det går också bra demonstrera olika material på lyan men gör det utan att tända på. Använd aldrig trä som har doppats i bränsle eller dylikt som tände. Bränsle hör till grillning och oljelampor och deras förpackning har, av god orsak, försetts med texten ”Farligt”. Tips! Bäst hittar man tändmaterial t.ex. på botten av en vedlåda eller på golvet i ett vedlider. Där har vanligtvis samlats små trästickor och bark eller näver som fallit av träklabbar.