Tips 3

Nädsignaler: nödraketer – röda nödbloss -orange rök, -axelvink -EPIRB, dvs. Emergency Position Indicating Radio Beacon (automatisk nödradiosändare) – DSC-nödmeddelande (Digital Selective Call), digitalt nödmeddelande med hjälp av VHF-DSC – SOS-morse – högljutt ljud med en minuts mellanrum – mistlurens fortgående bröl – signalflaggor – ett bolliknande föremål ovan om en fyrkant eller under – öppen eld – kanonskott Därutöver kan alla andra metoder som väcker uppmärksamhet användas som nödsignaler. Kom ihåg att nödsignaler endast får användas i sjönöd, inte på lek eller som underhållning. En sjönödssituation bedöms alltid av båtens kapten. I verklig nöd får och ska man be om hjälp