Tips 3

God gärning-kortet Kortet är ett redskap som påminner äventyrsscouten om uppgiften t.ex. under en veckas tid. Äventyrsscouten samlar in kommentarer på kortet och går genom dem med de andra patrullmedlemmarna under nästa möte.