Tips 3

Solfjäderelden Solfjäderelden liknar pagodelden, men har bara en stor klabb i botten och bara ett lager ovanpå. För elden behövs en grövre vedklabb, mindre vedklabbar och stickor samt tände. Den grövre klabben placeras i botten och tändet bredvid. Sedan placeras stickorna och småklabbarna i solfjädersformation med ena ändan på klabben och andra mot eldstadens botten. Tändet tänds från sidan.