Tips 3

Överlevnadsäventyr Berätta en historia i vilken laget eller patrullen ska rädda en nödställd person med hjälp av sin utrustning. Variera terrängens beskaffenhet samt väderleksförhållandena i historien. Visa utrustningen innan du berättar historien. Laget/patrullen får välja tio saker som alla får användas endast en gång. Medan du berättar historien ska äventyrsscouterna lösa olika problem: hur man korsar en å, hur man tar skydd när det ösregnar, vad de ska göra när de har ett tätt buskage som de inte kommer varken igenom eller runt framför sig osv. Laget/patrullen bestämmer tillsammans vilken utrustning de använder när. Det måste även finnas utrustning till hemresan. Äventyret kan genomföras antingen som en fantasiresa eller på riktigt. Fundera till slut hur utrustning som är i dåligt skick skulle ha fungerat och vilka motgångar och faror ni kan möta ifall utrustningen är sönder. Avsluta med att tillsammans serva utrustningen.