Tips 3

Medvetslöshet Orsaken till medvetslöshet kan exempelvis vara syrebrist, förgiftning, för stor alkoholkonsumtion, för lågt eller högt blodsocker, lågt blodtryck, hjärnhinneinflammation, epilepsi, hjärnblödning eller skador på huvudet. Första hjälpen är likadan oberoende av orsaken. Dock ska man försöka reda ut vad som är orsaken till medvetslösheten och kalla på hjälpEn människa är medvetslös när han inte reagerar när man talar till honom eller skakar på honom, men han andas. Det finns en risk för att kvävas när man är medvetslös eftersom tungans och svalgets muskler är förslappade och kan täppa till andningsvägarna. Andningsvägarna hålls bäst öppna när en människa ligger på sidan. Därför ska man lägga en person i framstupa sidoläge.