Tips 3

Flaggdagssallad Den här leker man med reglerna för fruktsallad. Man sitter i en ring på stolar, och lekledaren är i mitten av ringen. Han delar ut flaggdagar åt alla: Kalevaladagen, Runebergsdagen osv. Samma dag kan ges åt två eller flera personer. Lekledaren ropar sedan t.ex. ”Kalevaladagen” och då ska alla som har Kalevaladagen byta plats och lekledaren försöker hinna först till en stol. Man får inte sätta sig på stolen som finns bredvid. När lekledaren ropar ”flaggpatrull” ska alla byta plats. Den som är utan stol får börja som ny lekledare.