Tips 3

Öva er att sätta upp bivacker på det sättet att bara patrulledaren får prata och de andra måste vara tysta och följa order. Pröva samma sak då några har ögonen förbundna och några har händerna fastbundna.