Tips 3

Det är meningen att stoppa blodflödet i ett ymnigt blödande sår med hjälp av tryckförband. I scoutverksamheten uppstår ett sådant sår mest sannolikt av en kniv eller yxa. Blodflödet kan se obehagligt ut men man måste ändå våga hjälpa. Det kan vara fråga om både en inre och/eller yttre blödning. En yttre blödning är ytsår, kapillärblödningar, ven- och artärblödningar. Kapillärblödningar slutar ofta blöda av sig självt. Venblödningar blöder jämnt, ibland väldigt rikligt. En stor venblödning lägger man tryckförband på. Då det är fråga om en artärblödning pulserar blodet ut i samma takt som hjärtat slår och det kräver omedelbar åtgärd. Faran att patient går i chock finns alltid då det är fråga om stora blödningar. Patienten känner sig yr, är blek och kallsvettas, pulsen är svag och snabb. En chockpatient ska ligga ner med fötterna upphöjda och han ska få något över sig så han hålls varm. Patienten lugnas ner och man undviker att flytta denna i onödan. Man ska försöka göra det så bekvämt och smärtfritt som möjligt. Att stoppa blodflödet – Ring 112 om det ser allvarligt ut – Be patienten att ligga ner – Höj den skadade kroppsdelen över hjärtats nivå och tryck hårt ihop sårets kanter. Om det är möjligt ska du skydda dig med skyddshandskar eller lägg något klädesplagg eller liknande ovanpå såret.- Lägg ett förband på såret. Så länge du söker fram förbandstillbehör kan patienten trycka på såret själv om denna är vid medvetande. Tryckförband – Tryckförband kan göras av förbandsrullar och kompresser eller provisoriska redskap. Det finns också färdiga första förband och tryckförband. Men även användningen av färdiga tryckförband måste övas. – Lägg något absorberande material direkt på såret, såsom en vikt halsduk eller eller en bunt kompresser. – Ovanpå kompresserna läggs någon tyngd som finns tillhands, t.ex. 1-2 förbandsrullar, hårt ihoprullade strumpor eller vantar. – Lägg ett förband runt för att allt ska hållas på plats som ett stabilt paket. Som förband passar elastiska bindor, en mitella eller scouthalsduk. Ett färdigt tryckförband får inte spännas