Tips 3

Att lära sig orientera tar tid. Man får inte plötsligt lägga ut någon ensam och orientera, utan man bör öva tillsammans först. När färdigheten förbättras kan äventyrsscouterna orientera parvis först i en bekant och sedan i en obekant miljö.