Tips 3

Visdomsordsbok;Gör tillsammans en bok som används på avslutningarna. Alla gör en sida eller mer i boken, där de skriver ner en dikt eller några tankar och dekorerar sidan på eget sätt. Dikter och visdomsord kan man söka fram ur olika böcker. På mötenas avslutningar används boken så att alla läser sin sida i tur och ordning.;Lagets visdomsordsbok kan vara en loggbok eller ett häfte som alla tar hem i tur och ordning för att göra sina egna sidor. Visdomsordsboken kan också vara en mapp och alla gör egna sidor på kartong som sedan läggs i mappen.;Andra idéer på element som kan användas i avslutningen:;- barnens bibel eller visdomsordsböcker eller någon historia som förknippas med någon högtid som står för dörren;- någon historia som är viktig för en själv, t.ex. från ovannämnda verk;- en historia man skrivit själv, t.ex. om betydelsen av något scoutideal;- en bön för hela laget;- scouternas kvällspsalm eller någon barnpsalm;- en ledd avslappnings- eller fantasiresa med musik;- en ljusstig med ett ämne som passar till mötet;- en sann historia som väcker tankar t.ex. om tillståndet i U-länder;Att hålla en andakt;Det finns många olika sorters andakter, liksom andaktshållare. En andakt är lik sin dragare. En andakt kan ha många olika element: sång, bön, tal, lekar. Olika andakter kan kombineras enligt smak och tycke. Det brukar löna sig att reservera 10 minuter av mötets slut för att lugna ner sig till andakten, själva andakten kan utföras på annat sätt. Andaktens ämne kan vara vad som helst, men man bör tänka på vilket sätt lyssnarna upplever olika saker och vad som intresserar dem. En andakt behöver inte vara religiös