Tips 3

Använd ett snöre och spänn upp ett nät med olika stora maskor (hål) mellan två träd. Gruppen ska få alla gruppmedlemmar igenom nätet utan att någon rör i nätet. Svårighetsgraden kan ökas genom att varje maska bara får användas en gång.Fäst ett rep på relativt hög höjd mellan två träd. Gruppen ska få alla medlemmar över repet utan att röra i repet.