Tips 3

”Gamla” lekar: Utbildarna ger deltagarna i förhandsuppgift att ta reda på hurdana lekar deras föräldrar lekte som barn. Kursdeltagarna förbereder sig på att lära ut lekarna till de andra. Lekarna kan gärna samlas i ett materialpaket som delas ut till alla kursdeltagare.