Tips 3

Personlig utrustning: Auktion på personlig utrustning. Utbildaren ritar eller skriver upp på lappar olika saker och kläder man behöver på en utfärd. Alla explorerscouter får en viss summa pengar att använda under auktionen och ropar sedan in utfärdsutrustning som hen vill köpa. Den som bjuder mest får utrustningen. När explorerscouten har använt alla sina pengar får hen inte längre bjuda på varorna.