Tips 3

Tillverka en affisch som berättar om patrullens starka sidor. Mitt på pappret ritas en fyrkant, där tre egenskaper som alla i patrullen har skrivs upp. Därefter ritas det runt fyrkanten ett lika stort fält för alla patrullens medlemmar. I fältet skrivs patrullmedlemens namn och tre egenskaper som endast denna patrullmedlem har.