Tips 4

Börja småningom med att ta i bruk även patrullsystemet. Dela in laget i patruller under följande möte och utse patrulledare. Under de första mötena kan man exempelvis utföra endast delar av mötet i patruller och i framtiden öka tiden i patrullerna. Patrullsammansättningen kan variera åtminstone i början.