Tips 4

Gör scouternas ideal till en raplåt. Varenda patrull kan göra t.ex. en vers av ett eller två ideal.