Tips 4

Lek pantomimspel: Kaptenen skriver först upp historiernas namn, huvudpersoner och andra slumpmässiga ord i historien på lappar. Orden måste gå att delas jämnt mellan scouterna. Lapparna läggs i en påse. Man tävlar patrullvis: en scout i gången drar en lapp och visar ordet genom pantomim. Den patrull som först gissar rätt får poäng. Den som får mest poäng vinner.